Vážení obchodní partneri, zákazníci, prosíme Vás, v období od 28.11.2022 do 19.12.2022 používať na kontakt s našou firmou iba e-mail: itys@itys.sk. Ďakujeme.

Newsletter

ITYS na FB

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov

QUBO

Rezacie a tvarovacie centrum s číslicovým riadením, 5 interpolovaných osí, otáčacia hlava v rozsahu 360°, pevný stôl, model: „QUBO“

Rezacie a tvarovacie centrum na kameň s číslicovým riadením, 5 interpolovaných osí, otáčacia hlava v rozsahu 360°, pevný stôl, model: „QUBO“

Automatický stroj riadený CNC novej generácie s 5 interpolovanými osami s možnosťou dosiahnutia všetkých typov tvarov, predtým vyvinutých na PC

 • Štruktúra stroja
 • Pohyby
 • Číslicové riadenie
 • Typy opracovania
 • Načítavanie tvarov
 • CAD
 • Ďalšie užitočné funkcie
 • Technické vlastnosti
 • Možnosti

 

 • Jednonosník je vyrobený z hrubej ocele, normalizovaný, na ktorom sú umiestnené dve mohutné jazdné dráhy z kalenej ocele, aby bola zaručená dlhodobejšia presnosť opracovania v čase.
 • Náter sa uskutočňuje zvláštnym spôsobom: pieskovanie a okamžitý ošetrenie náterom na zinkovej báze ešte pred opracovaním. Po opracovaní a umývaní nasleduje dvojitý náter.
 • Ovládací panel s ľahko osvojiteľnou symbolikou je umiestnený v elektrickom paneli, v ktorom sú nainštalované elektrické/elektronické zariadenia a je vybavený zariadením na reguláciu teploty.

 

 • Vozík nesúci disk sa kĺže po sklzniciach s guličkovými ložiskami, dodávajúc tak veľkú stabilitu a presnosť práce samého disku.
 • Stúpanie a klesanie disku je vedené 4 sklznicami s guličkovými ložiskami, ktoré sa posúvajú po dráhach z kalenej ocele a skrutkou s guličkovými ložiskami. Toto umožňuje dosiahnutie vysokej presnosti nastavenia disku do polohy a uľahčuje absorbciu vibrácií.
 • Pohybový systém je kompletne chránený krytmi a skladacími krytmi, aby prach a striekanie vody neohrozilo jeho životnosť.
 • Presnosť pohybu na osiach, dosiahnutá pomocou motorov brushless a redukčným prevodom vysokej presnosti , je zaručená ozubenými dráhami a kalenými ozubeniami.
 • Pohyb káblov je chránený mohutnými reťazami na káble.
 • Stôl je pevný, ale môže byť aj naklápací.
 • Ochranné bariéry a bezpečnostné zariadenia podľa normy CE.

 

 • Číslicové riadenie novej generácie riadi interpoláciu na 5 osiach stroja, pevný pracovný stôl bez rotácie, otáčacia hlava v rozsahu 360° a jej nakláňanie od 0-90° a to úplne automatickým a motorizovaným spôsobom.
 • Rezacie (tvarovacie) centrum CNC je obzvlášť vhodné na rezy platní, lebo vďaka vysokej rýchlosti rotácie hlavy disku zaručuje veľkú úsporu času pri výkone akéhokoľvek typu rezu do akéhokoľvek smeru na ploche X-Y.

Pravouhlé rezy
QUBO - rezacie a tvarovacie centrum na kameň s číslicovým riadením
Diskom orientované rezy
QUBO - rezacie a tvarovacie centrum na kameň s číslicovým riadením
Lineárne česanie diskom
QUBO - rezacie a tvarovacie centrum na kameň s číslicovým riadením
Špachtľovanie vertikálnym diskom
QUBO - rezacie a tvarovacie centrum na kameň s číslicovým riadením

Veľmi používanou je funkcia samonačítania hlavných bodov tvarov (kartón alebo akýkoľvek iný materiál), lebo operátorovi umožňuje behom pár minút pripraviť program pre stroj vďaka použitiu samostatného tlačidlového panela na praktické nadobudnutie bodov s možnosťou priblíženia sa k pracovnému stolu frézy a vďaka okamžitej rekonštrukcií obrázku cez softvér do počítača.


 • Náš softvérový program je použiteľný s operatívnymi systémami Windows XP/NT/7. Bol vyvinutý tak, aby ponúkol jednoduchý a rýchly operátorský/strojový interfejs.
 • Realizácia jedného opracovania je zložená z troch fáz:

  1. - výber typológie práce;
  Rôzne typológie práce sú už usporiadané do jednotlivých súborov nazývaných sekvencie, v ktorých sa nachádzajú potrebné nastavenia na výkon opracovaní, užívateľ teda nemusí robiť nič iné ako zvoliť vhodnú sekvenciu toho opracovania, ktoré musí vykonať.

  2. - vytvorenie a vloženie obrázku;
  Je možné vložiť a vybrať obrázky z iných softvérov, ktoré umožňujú uloženie vo formáte (DXF). Okrem toho sú prítomné rôzne možnosti modifikácie, ktoré umožňujú zmeniť obrázok veľmi rýchlym spôsobom.

  3. - spracovanie pracovného súboru na poslanie do stroja.

 

 • Číslicové riadenie novej generácie s interfejsom na ovládacom paneli a s farebným displejom 8,4“ Touch – screen, schopné riadenia interpolovaných osí stroja.
 • Parametrický program s možnosťou nastavenia 9 odlišných mier priečneho posúvania stroja opakovateľných 99 krát s rotáciou hlavy nesúcej disk na priečne rezy.
 • Možnosť automatického rezu na jeden prechod alebo viacero prechodov s prednastavenou hĺbkou pre všetky typy rezov.
 • Programovanie a zobrazenie klesania disku (je možné previesť klesania do odlišných hĺbok medzi postupom vred a návratom).
 • Mechanizmus pri poslednom reze žuly v prípade rezu na viacero prechodov (stroj vykonáva posledný rez pri nízkej rýchlosti počas fázy návratu, aby sa nepoškodila spodná časť materiálu).
 • Program kalibrovania platní.
 • Automatický výpočet nulovej kóty pracovného stola podľa naklonenia disku.
 • Poloautomatické nastavenia každej jednej osi na uľahčenie ručných opracovaní.
 • Možnosť obmedzenia námahy motora s cieľom ochrany motora a náradia pred silnejším namáhaním ako je stanovená hodnota.
 • Samonačítanie začiatočných a konečných bodov na programovanie rezov v automatickom režime.
 • Samodiagnostika so zobrazením akéhokoľvek alarmu na displeji.
 • Pamäť na obnovenie opracovania aj v prípade výpadku elektrickej energie.
 • Chladiace zariadenie disku s automatickým riadením.
 • Automatické mazanie s riadením prietoku maziva.
 • Riadenie pauzy a zastavenia stroja v prípade nedostatku vody.
 • Číslicové riadenie naladené na príjem pracovných programov cez vonkajší PC v sériovej línií vašej kancelárie.


Pozdĺžna dráha
3700mm
Priečna dráha 1900mm
Dráha klesania disku 350mm
Výkon motora disku 16,5/S6kW
Inverter motora disku
Priemer krytu disku 625mm
Horizontálne otočná hlava od 0-360°
Motorizovaná sklápacia hlava od 0-90°
Pevný pracovný stôl 3500x1800mm
Monobloková mostová fréza
Diagonálne rezy
Monobloková štruktúra z pozinkovanej ocele
Automatický stroj riadený CNC novej generácie s 5 interpolovanými osami s možnosťou dosiahnutia všetkých typov tvarov, predtým vyvinutých na PC
Celkový nainštalovaný výkon 20 kW
Spotreba vody 30 l/min

Pneumatický naklápací stôl na nakladanie platní.
Vyčnievajúci tlačidlový ovládač s káblom (aby sa dalo priblížiť).
Elektronické zariadenie vybavené softvérom na digitálne zobrazenie povrchu platne pomocou kamery na lepšie využitie rozmerov platne a na výkon rezov vyhýbajúc sa jej nedostatkom alebo rezov po žilkovaniach materiálu.

 

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov