Vážení obchodní partneri, zákazníci, prosíme Vás, v období od 28.11.2022 do 19.12.2022 používať na kontakt s našou firmou iba e-mail: itys@itys.sk. Ďakujeme.

Newsletter

ITYS na FB

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov

JUNIOR 3.5

Mostová fréza motorizovaná, monoštruktúra


Mostová fréza s 3 osami s elektronickým polohovadlom.

 • Štandardné vybavenie
 • Ďalšie možnosti - príplatková výbava
 • Technické údaje

  Štandardné vybavenie:

 • Os X dráha 3450 mm, zobrazovaná, posuv na lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, chránené pred vzdušníkmi a pohyb na ozubených hrebeňoch, poháňané motorom na striedavý prúd servo-ventilovaný, kontrolovaný polohovadlom, s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania.
 • Os Y dráha 1900 mm, zobrazovaná, posuv na lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, chránené pred vzdušníkmi, pohyb na ozubených hrebeňoch, poháňané motorom na striedavý prúd servo-ventilovaný, kontrolovaný polohovadlom, s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania.
 • Os Z dráha 250 mm. Posuv na lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, chránené pred vzdušníkmi a pohyb na skrutke, motorizované, ovládané ručným selektorom (prepínačom).
 • Os C otáčanie hlavy 0° - 90° automatická, poháňaná redukčnou elektro prevodovkou na rovnosmerný prúd s mechanickou brzdou na zablokovanie polohy a pneumatickým odblokovaním.
 • Os A naklonenie hlavy od 0° do 45° ručná s malým volantíkom.
 • Motor disku 7,5 Kw (10Hp) potencia, 1 400 Rpm. s  karterom (krytom) na disk priemer 400 mm. Ampérmeter na zobrazovanie spotreby motora.
 • Zariadenie s vodou na ochladenie disku.
 • Ručné zariadenie na premazanie koncentrované v 3 bodoch (X-Y-Z).
 • Predný bezpečnostný kábel.
 • Laser diódový červený 10 mW namontovaný na karteri (kryte) disku.
 • Napájanie 400V trojfázové + Neutro/50Hz. – nainštalovaná potencia (kapacita) Kva 17.
 • Kľúče od stroja, návod na používanie a certifikát o zhode „CE“.

  Príplatková výbava:

 • OPZ5330A otáčací stôl manuálny s mechanickou brzdou e odblokovaním pneumatickým, tri fixné nárazy (drážky) 0° - 45° - 90° s možnosťou zablokovania na akýkoľvek uhol (vylúčená OPZ5336). VáHA 270 kg.
 • OPZ5336 stôl zložený z valcov na pneumatické zdvíhanie pozostávajúci zo 40 dvojitých kolies, viac smerné a plocha z dreva s hrúbkou 36 mm (vylúčená OPZ5330A).
 • OPZ5337 sklápací stôl na hydraulický pohon.
 • OPZ5341 plocha z dreva viac vrstvového morského s hrúbkou 36 mm.
 • OPZ5344 programovanie pásov rezania na X alebo Y s alebo bez rezania so zvýšením do hĺbky.
 • OPZ5347 naklonenie hlavy od 0° do 45° zobrazované.
 • OPZ5348 kopírovač rohov 2D nakreslených na papieri a umiestnené na ramene stroja. Systém laser umožňuje čítanie rohov (rámov) (maximálne 200 bodov), uloženie do pamäte vo vnútri počítača a následné opracovanie.
 • OPZ5353 Zariadenie s vodou na automatické otváranie / zatváranie.
 • OPZ5311 Mobilné tlačidlové ovládanie na posúvanie po osiach X/Y/Z. pripojenie drôtom.
 • OPZ5308 Motor disku s dvomi rýchlosťami 1 400/2 800 Rpm. Volt 400/ trojfázové-50Hz.
 • OPZ5349 Laser diódový červený 10 mW namontovaný na karteri (kryte) disku.
 • 46580023 karter (kryt) disku priemer 400 mm.

  Technické údaje:

 • Typológia – mostová fréza s 3 osami s elektronickým polohovadlom
 • Štruktúra – stroj je zostrojený z elektro-zváranej konštrukcie upravenej pozinkovaním za tepla a s keramickými nátermi. Pracovná plocha je zostrojená z konštrukcie s traverzami (kladami) veľkej hrúbky s rozmermi 3300 x 1900 mm vrátane ks 3 nadstavcov.
 • Dopad na životné prostredie – opracovanie s vodou zabezpečuje výhodu celkového odbúrania prachu z opracovania ktorý bude odvádzaný odtokom vody z dielne. Okrem toho logika stroja predvída a zabezpečuje funkčnosť energetického šetrenia tak, že vyberá a deaktivuje zariadenia ktoré pri opracovávaní nie sú potrebné.
 • Váha a rozmery
  Pri výkone práce: (LxPxH) 5150 x 2640 x 2540 mm, kg 2 750
  Počas prepravy: (LxPxH) 5150 x 2300 x 2300 mm, kg 2 750
 • Os X 3450 mm
  Určuje pohyb hlavy / skupiny rezania. Pohyb po lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, kalené a brúsené, vybavené kĺzavými časťami so 4 bodmi kontaktu na to, aby bola zaručená väčšia presnosť a mohutnosť, robustnosť, ochránené pred vzdušníkmi. Pohyb na ozubených hrebeňoch, uvádzané do chodu motorom na striedavý prúd servo-ventilovaný, kontrolovaný polohovadlom, s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania. Maximálna rýchlosť posunu 8 m/1´.
 • Os Y 1900 mm
  Určuje pohyb mostu. Pohyb po lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, kalené a brúsené, vybavené kĺzavými časťami so štyrmi bodmi kontaktu na to, aby bola zaručená väčšia presnosť a mohutnosť, robustnosť, ochránené pred vzdušníkmi. Pohyb na ozubených hrebeňoch, uvádzané do chodu motorom na striedavý prúd servo-ventilovaný, kontrolovaný polohovadlom, s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania. Maximálna rýchlosť posunu 8 m/1´.
 • Os Z 250 mm
  Vertikálny pohyb hlavy / skupiny rezania. Pohyb po lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, kalené a brúsené, vybavené kĺzavými časťami so štyrmi bodmi kontaktu na to, aby bola zaručená väčšia presnosť a mohutnosť, robustnosť, ochránené pred vzdušníkmi. Pohyb na skrutke, závite a slimákovi, uvádzaná do chodu motorom na striedavý prúd s elektronickým nastavovaním rýchlosti. Maximálna rýchlosť posunu 0,3 m/1´.
 • Os C 0° - 90°
  Otáčavý pohyb hlavy. Otáčanie elektrické, poháňaná redukčnou elektro prevodovkou na rovnosmerný prúd s mechanickou brzdou na zablokovanie polohy a pneumatickým odblokovaním.
 • Os A 0° - 45°
  Naklonenie hlavy uvádzané do pohybu ručne malým volantom a reduktorom. Zastavenia (upevnenia) , nastaviteľné na pozície 0° a 45°.
 • Motor disku
  motor 7,5 Kw (10 Hp) s hriadeľom s priemerom 50 mm. a  karterom (krytom) na ochranu disku priemer 400 mm.
 • Elektrická skrinka
  Elektrická skrinka a vonkajší riadiaci pult, stupeň tesnosti (obsahu, kapacity) IP54. Umiestnenie na pravej prednej strane stroja.
 • Polohovateľ
  Riadenie 3 osí X/Y/Z, logika stroja integrovaná, operačný panel s LCD 2x20 monochromatickým.
  Fungovanie manuálne (s tým, že sa používajú externé prepínače), poloautomatický (nastavenie polohy po jednej osi), automatické (programovanie lišty rezania s maximálne 5 rôznymi rozmermi, každá opakovaná 99 krát, vykonávanie rezov jednotlivým prechodom alebo zväčšením hĺbky).
 • Chladenie nástroja
  Zariadenie ochladzovania vodou (aj recyklovanou) s ručným otváraním kohútika.
 • Ochrana prevádzky
  Bezpečnostný kábel a poistka pre prípad núdze s koncovým spínačom (na trhnutie).
 • Pneumatické zariadenie
  6 bar s manometrom čítania .

 

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov