Vážení obchodní partneri, zákazníci, prosíme Vás, v období od 28.11.2022 do 19.12.2022 používať na kontakt s našou firmou iba e-mail: itys@itys.sk. Ďakujeme.

Newsletter

ITYS na FB

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov

IDEAL R180

Automatická mostová fréza s otáčavou hlavou kontrolovaná na 180°


Mostová fréza s 3 osami (X, Y, Z) kontrolovanými a vsunutými.

 • Štandardné vybavenie
 • Ďalšie možnosti - príplatková výbava
 • Technické údaje

  Štandardné vybavenie:

 • Os X dráha 3400 mm, zobrazovaná (s karter diskom s priemerom 500). Posuv na lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, chránené pred vzdušníkom, pohyb na presne naklonených ozubených hrebeňoch, poháňané motorom na rovno smerný prúd s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania.
 • Os Y dráha 1900 mm, zobrazovaná. Posuv na lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, chránené pred vzdušníkom, pohyb na presne naklonených ozubených hrebeňoch, poháňané motorom na rovno smerný prúd s elektronickým nastavením rýchlosti postupu rezania.
 • Os Z dráha 270 mm, zobrazovaná. Posuv na lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, chránené pred vzdušníkom, pohyb na skrutke, poháňané motorom na rovno smerný prúd s elektronickým nastavením rýchlosti pohybu.
 • Os C otáčanie hlavy 180°, poháňané motorom na rovno smerný prúd s elektronickým nastavením rýchlosti otáčania.
 • Os A naklonenie hlavy od 0° do 90° ručne malým volantom.
 • Motor diskový 7,5 Kw (10Hp) 1400Rpm. S karterom (krytom) na disk priemer 500 mm. Ampérmeter na zobrazovanie spotreby motora.
 • PC priemyselný s displejom TFT 8“ dotyková obrazovka a Windows EÚ © namontovaný na ovládacom paneli s operačnými funkciami na ručný – poloautomatický – automatický, na osiach X-Y-Z-C-A. priame programovanie na počítači stroja na práce rezania podlahy, rezania schodíkov, rohov s vyhotovením na hrebeň alebo lopatky.
 • Pri všetkých opracovaniach je možné nastaviť rez zväčšenia do hĺbky a rýchlosť postupu. Okrem toho, vo vnútri CAD je možné nakresliť štvorce, trojuholníky, elipsy, kruhy a importovať súbor DXF 2D a umiestniť ich do vnútra platne so slobodou – možnosťou otáčať ich tak aby boli rezy čo najlepšie a aby sa zredukoval odpad. Port USB a port Ethernet na presun údajov z iného PC.
 • Laser diódový červený 10 mW namontovaný na karteri disku.
 • Zariadenie s vodou na automatické otváranie / zatváranie na ochladenie disku.
 • Ručné zariadenie na premazanie (X-Y-Z) koncentrované v 3 bodoch.
 • Kábel bezpečnostný predný.
 • Napájanie 400V trojfázové + Neutro/50Hz. – nainštalovaná potencia (kapacita) Kva 23.
 • Kľúče od stroja, návod na používanie a certifikát o zhode „CE“.

  Príplatková výbava:

 • OPZ5337 sklápací stôl na hydraulický pohon.
 • OPZ5511 mobilné tlačidlové ovládanie na posúvanie na osiach X/Y/Z. pripojenie drôtom.

  Technické údaje:

 • Typológia – mostová fréza s 3 osami (X, Y, Z) kontrolovanými a vsunutými.
 • Štruktúra – stroj je zostrojený z elektro-zváranej konštrukcie upravenej pozinkovaním za tepla a epoxidovými nátermi. Pracovná plocha je zostrojená z konštrukcie s traverzami (kladami) veľkej hrúbky s rozmermi 3300 x 1900 mm vrátane ks 3 nadstavcov.
 • Dopad na životné prostredie – opracovanie s vodou zabezpečuje výhodu celkového odbúrania prachu z opracovania ktorý bude odvádzaný odtokom vody z dielne. Okrem toho logika stroja predvída a zabezpečuje funkčnosť energetického šetrenia tak, že vyberá a deaktivuje zariadenia ktoré pri opracovávaní nie sú potrebné.
 • Váha a rozmery
  Pri výkone práce: (LxPxH) 5150 x 2640 x 2940 mm, kg 2 900
  Počas prepravy: (LxPxH) 5150 x 2300 x 2500 mm, kg 2 900
 • Os X 3450 mm
  Určuje pohyb hlavy / skupiny rezania. Pohyb po lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, kalené a brúsené, vybavené kĺzavými časťami so 4 bodmi kontaktu na to, aby bola zaručená väčšia presnosť a mohutnosť, robustnosť, ochránené pred vzdušníkmi. Pohyb na presne naklonených ozubených hrebeňoch, uvádzané do chodu motorom brushless (jednosmerným) s elektronickým nastavovaním rýchlosti postupu. Maximálna rýchlosť posunu 12 m/1´.
 • Os Y 1900 mm
  Určuje pohyb mostu. Pohyb po lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, kalené a brúsené, vybavené kĺzavými časťami so štyrmi bodmi kontaktu na to, aby bola zaručená väčšia presnosť a mohutnosť, robustnosť, ochránené pred vzdušníkmi. Pohyb na presne naklonených ozubených hrebeňoch, uvádzané do chodu motorom brushless (jednosmerným) s elektronickým nastavovaním rýchlosti postupu. Maximálna rýchlosť posunu 12 m/1´.
 • Os Z 270 mm
  Vertikálny pohyb hlavy / skupiny rezania. Pohyb po lineárnych vodiacich lištách, opätovná cirkulácia na guličkách, kalené a brúsené, vybavené kĺzavými časťami so štyrmi bodmi kontaktu na to, aby bola zaručená väčšia presnosť a mohutnosť, robustnosť, ochránené pred vzdušníkmi. Pohyb na presnej skrutke a špirále, uvádzaná do chodu motorom brushless (jednosmerným) s elektronickým nastavovaním rýchlosti. Maximálna rýchlosť posunu 0,8 m/1´.
 • Os C 0⁰ - 180⁰
  Otáčavý pohyb hlavy (-45⁰ +135⁰) tak, aby sa vždy dosiahol správny a bezpečný smer rezu ktorý sa vzťahuje na smer otáčania disku. Nastavenie polohy kontrolované, uvádzané do chodu redukčným prevodom a motorom brushless s elektronickým nastavovaním rýchlosti. Mechanická brzda na zafixovanie s pneumatickým odblokovaním.
 • Os A 0⁰ - 45⁰
  Naklonenie hlavy uvádzané do pohybu ručne malým volantom a prevodom. Zastavenia mechanické, nastaviteľné na 0⁰ a 45⁰.
 • Motor disku
  Motor 7,5 Kw/10Hp s hriadeľom s priemerom 50 mm. A karterom (krytom) na ochranu disku priemer 500 mm. Ampérmeter na zobrazovanie spotreby motora.
 • Elektrická skrinka
  Elektrická skrinka a vonkajší riadiaci pult, stupeň tesnosti (obsahu, kapacity) IP54. Umiestnenie na pravej prednej strane stroja.
 • Osobný počítač
  PC priemyselný s displejom TFT 8“ dotyková obrazovka a Windows EÚ © namontovaný na ovládacom paneli s operačnými funkciami na ručný – poloautomatický – automatický, na osiach X-Y-Z-C. Priame programovanie na počítači stroja na práce rezania podlahy, rezania schodíkov, rohov s vyhotovením na hrebeň alebo lopatky.
  Pri všetkých opracovaniach je možné nastaviť hĺbku rezu a zväčšenia do hĺbky a rýchlosť postupu rezu. Okrem toho, vo vnútri CAD je možné nakresliť štvorce, trojuholníky, elipsy, kruhy a importovať súbor DXF 2D a umiestniť ich do vnútra platne so slobodou – možnosťou otáčať ich tak aby boli rezy čo najlepšie a aby sa zredukoval odpad. Port USB a port Ethernet na presun údajov z iného PC.
  Programovanie
  Programovanie schodov a podláh.


  Rezy CAD
  Programovanie voľných foriem.


  Tvarovanie
  Programovanie rohov.


 • Tele asistencia
  Služba tele pomoci na diagnostiku stroja na diaľku. Je potrebná linka ADSL na to určená.
 • Mazanie
  Ručné zariadenie na premazanie koncentrované v 3 bodoch (X-Y-Z).
 • Chladenie nástroja
  Zariadenie ochladzovania vodou (aj recyklovanou) s automatickým otváraním / zatváraním.
 • Ochrana prevádzky
  Bezpečnostný kábel a poistka pre prípad núdze s koncovým spínačom (na trhnutie).
 • Pneumatické zariadenie
  6 bar s manometrom čítania.