Vážení obchodní partneri, zákazníci, prosíme Vás, v období od 28.11.2022 do 19.12.2022 používať na kontakt s našou firmou iba e-mail: itys@itys.sk. Ďakujeme.

Newsletter

ITYS na FB

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov

BAZ 595 obrábacie centrum CNC

4-osé obrábacie centrum

BAZ 595 obrábacie centrum CNC na kameň

Model 595 s viacerými pracovnými plochami doplnené natáčacou osou (+/- 3°) určenou na frézovanie, brúsenie a leštenie šíkmých odkvapkávacích plôch, určené na obrábanie kuchynských pracovných dosiek, ako aj na brúsenie a leštenie oblých strán na pomníkoch. Stroj v prevedení so základmi, pojazdná dráha pripevnená na základy zabezpečené zákazníkom.

  • Hlavné rozmery
  • Konštrukcia stroja
  • Popis
  • Elektroinštalácia a riadenie
  • Software

Požiadavky na priestor (ca.)
Celková šírka 6.000 mm
Celková dĺžka 12.000 mm

Max. pojazdná dráha
os -X (SV) 3.900 mm
os -YY-Achse (LV) 9.850 mm
os – Z (HV) 450 mm
natáčacia os - A ± 3°

Pracovná plocha
2 pracovné polia, každé ca. 3.600 x 3.000 mm,
(Zväčšenie pracovnej plochy je možné predĺžením dráhy),


Základná konštrukcia je prevedená ako celistvá rámová konštrukcia, dodatočné základy po stranách, pre nastavenie dĺžky, konštrukcia pre magazín nástrojov.

Os - X
Hlavný suport posúvateľný vertikálnym smerom.
Riadenie osy X presným lineárnym vedením.
Riadenie chránené krytom.
Vysokodynamický servomotor s plynule nastaviteľnou rýchlosťou posunu - maximálne 45 m/min.

Os -Y
Pozdĺžne pojazdný most.
Riadenie osy –Y presným lineárnym vedením.
Riadenie chránené krytom.
Gantry – Koncept synchronizovaného vybavenia pre pohon presného lineárneho vedenia osy, ktoré je nezávislé od nastavenia univerzálnych suportov.
Vysokodynamický pohon s 2 synchronizovanými servomotormi.
Plynule nastaviteľná rýchlosť posunu - maximálne 45 m/min.

Os -Z
Posun hlavného suportu vo vertikálnom smere.
Nastaviteľná dráha 450 mm.
Riadenie osy -Z presným lineárnym vedením.
Pohon servomotorom s guličkovými ložiskami.
Riadenie chránené krytom.
Pohon servomotorom.
Plynule nastaviteľná rýchlosť posunu - maximálne 20 m/min.

Os -C
Aplikácia rotačnej osy pre agregát zvierajúci uhol.

Otáčanie suportu (os - B)
K vytvoreniu šikmých odkvapkávacích plôch sa suport riadený servomotorom automaticky natáča v rozpätí +/- 3°.

Hlavný pohon
Stroj s vretenovým pohonom, nastaviteľný počet otáčok vretena až n = 9.000 min-1, motor hlavného pohonu P = 11 kW.

Upínanie nástrojov
Upínanie nástrojov ISO 40 kužeľom s uťahovacími šróbami pre upínancie púzdro.

Prívod vody
Vnútorný prívod (pitná voda): prívod cez vreteno a cez upínanie nástrojov, elektricky riadený magnetický ventil s elektronickou kontrolou prúdu.
Pre vnútorný prívod vody používať len čistú pitnú vodu alebo nanajvyš filtrovanú vodu - 20 µm!
Vonkajší prívod vody (upravená voda): prívod cez vodovod a striekacie trysky, elektricky regulovateľný magnetický ventil s elektronickou kontrolou prúdu.

Ukladanie nástrojov
Zariadenie pre automatickú výmenu nástrojov, kryt proti striekaniu vody a nečistotám, 2 zásobníky – spolu pre 36 úložných miest (s možnosťou až 96 úložných miest).

Suport a svorkové uchytenie obrábaných kusov
Vzduchotesná podlaha – prevedenie zákazníkom podľa dodaného plánu základov.
Upínanie obrábaných kusov vákuovými prísavkami, včítane vákuovej pumpy s tlakovým spínačom, včítane 6 prípojok s rýchlym pripojením vákuových prísaviek so stlačeným vzduchom.

Zabránenie striekaniu vody
Všetky riadiace prvky a prvky pohonu sú chránené plechovým krytom.

Mazanie
Automatické centrálne mazanie s progresívnym rozdeľovačom v strede.


Elektriké vybavenie
Skriňový rozvádzač a ovládanie umiestnené osobitne, neupevnené priamo na stroji, v oboch prípadoch, pri skriňovom rozvádzači a pri ovládaní vodeodolné prevedenie (podľa ochranného predpisu IP 54), ovládač upevnený k základom, možnosť upevnenia spredu alebo v strede.

Riadenie
SINUMERIK 840 D od firmy SIEMENS

Napätie
Pripojenie k skriňovému spínaču.
Prevádzkové napätie: 3AC 400 V
Frekvencia: 50 Hz
Teplota prostredia: +5 až +40
Elektrický príkon: 20 kW
Spotreba vody pri pitnej vode (< 20 µm): ca. 15 l/min, 4 bary
Spotreba vody pri úžitkovej vode: ca. 30 l/min, 4 bary
Spotreba vzduchu: 6 barov podľa triedy 4 ISO 8573-1


Ukazovatele pre CNC riadenie pre plneautomatické obrábanie materiálu.
Ponuka funkcií pre zadávanie všetkých parametrov na obrazovke.
Všetky správy a hlásenia o chybách jasne čitateľné, aj počas automatickej prevádzky.


ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov