Vážení obchodní partneri! Z dôvodu čerpania dovolenky, v termíne od 15.8.2022 - 26.8.2022 bude činnosť firmy obmedzená.

Newsletter

ITYS na FB

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov

Komorový kalolis

Zariadenie pre odvodnenie kalov z obrábania kameňa

Zákazník: Metal Granit, spol.s r.o. , Pražská 562/49, 67961 Letovice, Česká republika.


 • Základná charakteristika
 • Technické údaje
 • Plnenie kalolisu
 • Nádrž na kal
 • Potrubie
 • Elektro a riadenie
 • Zberný kontajner
 • Konštrukcia pod kalolis

Množstvo kalu na spracovanie je cca 100 t/rok (kal v sušine okolo 45%). To je v absolútnej sušine cca 180 kg/deň.

Predpokladáme, že:

 • po odvodnení kalolisom bude sušina kalu okolo 55%,
 • k odvodneniu bude čerpaný kal s obsahom cca 25% obsahu NL,
 • vyššie uvedená kapacita bude spracovávaná v režime 5 dennej prevádzky za týždeň s kalolisom s automatickým chodom, otvorenie filtračných dosiek bude zdvihom hydraulického valca.

 

 

 

 

Veľkosť rámu K 470/25
Väzba dosiek 1 sada
Rozmer dosiek (mm) 470 x 470
Materiál dosiek PP
Počet komôr 7
Počet dosiek komorových 6
Počet dosiek koncových a hlavových 1+1
Výtok filtrátu otvorený
Max. pracovný tlak pri filtrácii 1,5 MPa
Max. pracovná teplota (pri tlaku pnenia 1,5 MPa) 25°C
Hrúbka koláča (mm) 25
Objem koláča /šarže (dm3) 26,7
Filtračná plocha zariadenia (m2) 2,5
Filtračná plachta PP
Pripojenie – vstup kalu DN 50, PN 16
Žľab (zber filtrátu) DN 50, PN 16
Uzavieranie kalolisu elektro hydraulický agregát umiestnený na nohe kalolisu
Pracovné otvorenie kalolisu zdvihom hydraulického valca
Príkon - hydraulika 2,2 kW
Otvorenie filtračných dosiek zdvihom hydraulického valca. Dosky sú prepojené palcami. Jednorazové roztiahnutie zväzku dosiek.
Oklep filtračných dosiek. Hriadeľ s vačkami. Pri rotácii hriadele vačky pozdvihnú filtračnú dosku a samovoľným pádom na svorník kalolisu príde ku zhodeniu dosky z plachty.
Príkon - oklepu 0,18 kW

Motory 400 V, 50 Hz, IP 54

Ovládacie napätie – 24 V DC

 

 

Typ vzducho membránové
Max. pracovný tlak 0,7 Mpa
Materiál skrine liatina
Materiál membrána/sedlá, gule EPDM/EPDM
Elektromagnetický ventil na prívod stlačeného vzduchu.
Ventil pre reguláciu množstva poháňajúceho vzduchu.
Poznámka: Pre dosiahnutie požadovaného plniaceho tlaku je nutné pripojiť čerpadlo k rozvodu vzduchu s tlakom minimálne 7 barov. Doporučená minimálna spotreba vzduchu je 0,6 Nm3/min. Výroba stlačeného vzduchu nie je súčasťou tejto ponuky.

 

 

Slúži pre akumuláciu kalu a k udržaniu kalu v suspenzii 1 kus
Objem 2,5 m³
Priemer nádrže 1600 mm
Materiál plášť PP
Miešadlo oceľ, lopatky obtiahnuté PP
Oceľový rám pod nádrž

 

 

 

Potrubie pre prepojenie nádrže - čerpadla - kalolisu a potrubie filtrátu.

V potrubí medzi kalolisom a čerpadlom je uvažované osadenie uzavieracej armatúry s elektro pohonom. Táto armatúra slúži na uvoľnenie zostatkového tlaku v potrubí a kalolisu.

Materiál potrubia - polypropylen.

Súčasťou tohoto bodu sú prírubové spoje.

Armatúry v potrubí medzi čerpadlom a kalolisom:

 • 1 ks uzavieracia armatúra na nádrži (ručné ovládanie)
 • 1 ks uzavieracia armatúra na vstupu do kalolisu (ručné ovládanie)
 • 1 ks uzavieracia medzi prírubová klapka s pohonom elektro vrátane koncových spínačov

 

Rozvádzač pre zapojenie silových a riadiacich komponentov ponúkaného zariadenia. Ovládacia skriňa kalolisu. Do systému sú pripojené uzatváracie armatúry tak, aby bol zaistený automatický chod zostavy odvodňovania.

Meranie hladiny v nádrži na kal.

Kontrola uzatvárania kalolisu a stavu hladiny v nádrži kalu pred spustením plniaceho čerpadla kalolisu, odstavenie čerpadla po naplnení kalolisu, uvoľnenie tlaku pred otvorením hydrauliky.

Systém je vybavený programovateľným automatom Siemens S7-1200. Súčasťou je softwarové vybavenie.

 

 

 

 

Kontejner na kolieskach je umiestnený pod zväzkom dosiek kalolisu, po naplnení je možné ho vysunúť a pomocou vysokozdvižného vozíka vysypať.

objem cca 0,52 m³
nosnosť kontejneru 800 kg
šírka 810 mm
dĺžka 2220 mm
kolieska 1x pár pevné/ 1x pár otočné
Pre vyklopenie je potrebný vysokozdvižný vozík.

 

 

 

Oceľová konštrukcia pod kalolis.

Výška konštrukcie do 1300 mm (pojazdná výška), pojazdná lávka na obslužnej strane kalolisu.

Materiál - rám a zábradlie - konštrukčná oceľ opatrená náterovým systémom, vrchný náter RAL 5015, pororošty žiarovo zinkované .

 

 

 

 

 

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov