Vážení obchodní partneri, zákazníci, prosíme Vás, v období od 28.11.2022 do 19.12.2022 používať na kontakt s našou firmou iba e-mail: itys@itys.sk. Ďakujeme.

Newsletter

ITYS na FB

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov

KĹBOVÉ BRÚSNE A FRÉZOVACIE RAMENO GLA-F

Zákazník: Kamenárstvo Klieštik, s.r.o.

Pre frézovanie, vŕtanie a brúsenie na pomníky, kuchynské platne a umývacie stoly

Kĺbové rameno brúsne a frézovacie so stĺpovým vedením, dĺžka ramena 2x 1100mm s hydraulickým kĺbovým uzamykaním určenému ku kĺbovému pohybu napr. pri vŕtaníKĺbové rameno.
Pneumatický tlak v kĺbovom pohybe, montovaný na ľavej strane napr. pri oblúkoch alebo tvarovaní a brúsení kotúčom.
Snímací valček( pod skladovaním) rolka Ø150mm, dovolí nezávislý pohľad na náradie. Dokáže napínať šablónu nad dielom a stlačiť.
Pneumatická brúska a fréza k obmedzenému rozvinutému brúseniu na výrobu – oscilačný valec, pre efektívnejšie opracovanie stopková fréza- akcia s vysokým posunom( v spojení so špeciálnym prevodom).

Technické parametre:

Motor- 7,5kW vybavený plynulým riadením otáčok od 200-2500 /min prípustný na hriadeli. Bezpečnostné zariadenie: predbežná voľba otáčok pri stojacom motore, následné spustenie.
Výškové prestavenie činí na stĺpe 750mm (motoricky) a brúsneho kotúča 125mm (pneumaticky). Vodiaci pohyb je v dvojkĺbovom bode vertikálne prestaviteľný a dokáže sa tým optimálne prispôsobiť obsluhe. Prekrytie stĺpa a prestavitelné rameno v pracovnej oblasti.
Centrálny prívod vody (so vzduchovým ventilom) pre brúsenie a frézovanie existuje práve tak ako dodatočné prívody vody zvonka flexibilnou rúrou napr. pre stopkovú frézu. Ďalšia prípojka vody ako aj dodatočný tlakový uzáver vzduchu sú sériové.

Kĺbové rameno

Príslušenstvo

Stacionárny univerzálny stôl1x2,5m 0,6 vysoký.
Pre prácu na pomníkoch, kuchynských platní a kúpeľových stolov s nastaviteľnou a sklopiteľnou doskou. Vrchná doska je pripravená na prijatie pneumatického dvíhacieho zariadenia spolu s otočným tanierom (poz. 11.9).

Pneumatický dvíhací systém s otočným tanierom k voľnému zdvíhaniu spracovaných častí a pridruženiu ľahkému otáčaniu, postup dvíhania uskutočnený pneumaticky.

Nástoje pre pracovnú oblasť rovinné brúsenie

010 Brúsna hlava bez klinového taniera s poistkou
011 Klinový tanier pre segmenty forma WK90 tanier Ø200mm
012 klinový tanier pre segmenty forma WK 140 tanier Ø320mm
013 klinový tanier pre segmenty forma WK 200 tanier Ø450mm

Brúsne segmenty WK 90
Originálne vybavenie od výrobcu pozostávajúce z: 12xzrno 1, 10x zrno 2, 8x zrno 3, 6x zrno 4, 4x zrno 5 a 2x pulír

Brúsne segmenty WK 140
Originálne vybavenie od výrobcu pozostávajúce z: 12xzrno 1, 10x zrno 2, 8x zrno 3, 6x zrno 4, 4x zrno 5 a 2x pulír

Brúsne segmenty WK 200
Originálne vybavenie od výrobcu pozostávajúce z: 12xzrno 1, 10x zrno 2, 8x zrno 3, 6x zrno 4, 4x zrno 5 a 2x pulír

Pre ľahké oblúky, hrany základy a boky

028 príruba s Fi-Fla vnútorným závitom, bajonet 88mm
020 ohybná brúsna hlava, bajonet 88mm
021 elastický držiak nástroja ( pre prime strany) , bajonet88mm
031 Brúsny tanier s tromi tuhými ležiacimi držiakmi segmentov, Ø150mm pre plochý kameň 60x50x45 KS bajonet 88mm
032 brúsny tanier s elastickými ležiacimi držiakmi segmentov, Ø150mm pre plochý kameň 60x50x45 KS bajonet 88mm

Pre mramor a antické plochy ( kefované)

028 príruba s vnútorným Fi- Fla závitom, bajonet 88mm
022 Elastický držiak nástrojov, bajonet 175
036 brúsny tanier pre tri brúsne segmenty forma Frankfurt, Ø320mm, bajonet 175
036 brúsny tanier pre päť brúsnych segmentov forma Frankfurt, Ø350mm, bajonet 175

Brúsne segmenty HU- forma Frankfurt, originálne vybavenie od výrobcu pozostáva z 20x zrno 1, 20x zrno 2, 15x zrno 3, 10x zrno 4, 5x zrno 5 a 5x pulír

Nástroje pre pracovnú oblasť brúsenie ,hranou, kotúča

14 očný brúsny agregát 1,5 kW od 45° otáčaný, nad otáčavou strednicou otáčky 1500/min, k brúseniu priamych a skrivených hrán náhrobkov a stavebných dosiek, so závitom M14 pre tanier SF-AT 100 M14 alebo SF-AT 130M14 alebo pre elastický tanier so suchým zipsom s M14
141 regulácia počtu otáčok pre bočný brúsny agregát , regulačný rozsah 750- 3000 / min
.041 rýchloadaptér typ SF-AT Ø100- M14,tanier Ø320mm
.042 rýchloadaptér typ SF-AT Ø130- M14, tanier Ø450mm

Nástroje na vodorovnú plochu – vodorovné pílenie

.24 príruba pre pílový list, vrátane osobitne ochrannej skrine na prijatie diamantového rezného kotúča, vŕtanie 60mm, TK 120-6x skrutky so zápustnou hlavou
.241 diamantový rezný kotúč Ø400mm , SO 400/60x3,5 s diasegmentom 40x5x8x24 St. , vŕtanie 60mm, TK120x6 skrutky so zápustnou hlavou
.19 točenie a upínanie náradia DSG 1 nepohyblivý
Priemer zvieradla: 400mm
Max. váha ca.: 1000kg
Max. diagonála ca.: 2000mm
Šírka: 80-260 (hrúbka)

Spracovanie náhrobkov G štandard

.21 rýchlovymeniteľné zariadenie s byjonetom, k prijatiu pílového balíka Ø150/ vŕtani e60mm, výška ca. 140/153mm( 11 alebo 12 píl v balíku)
.70 balík píl, pozostáva z 11 píl , Ø150x 60x1,5, žula, mokré rezanie
.22.2 tŕň s bajonetom, k pijatiu z balíka nástrčných valcových fréz
.72 balík nástrčných valcových fréz, pozostáva z 4 ks fréz Ø150x 60x40 široký, žula
.23 príruba so závitom M30, s M30 vonkajší závit a strediaci klin
.82 1 sada diamantové brúsne valce, Ø125mm, H 150 mm s rôznymi valcami,žula , zrno 40/50 a 80/100 galvanické, zrno 400-800-1500-3000- pulir, vhodný na upínací tŕň (poz. 22.2)
.83 1 sad diamantové brúsne valce, Ø125mm, H 180 mm s rôznymi valcami, žula , zrno 40/50 a 80/100 galvanické, zrno 400-800-1500-3000- pulir, vhodný na upínací tŕň (poz. 22.2)

Nástroje pre stavebnú precovnú oblasť

.26 upínacia príruba R1/2, ddvojnásobné prijatie pre diamantový vrták s R1/2- s vonkajším závitom, k príjmu stopkových fréz, vrtákov ainých nástrojov
.60 fréza na, odkvapkávače, Ø100 žula , R1/2 s PVC kopírovacím krúžkom na skosenú hranu 45° alebo 60°
.65 brúsny a leštiaci nástroj 45° alebo 60°
K spracovaniu priebehu plochy na kuchyni, 3 plné, 4diakeramické brúsne nástroje a 1 leštiaci, rýchlovymeniteľné zariadenie(3xR1/2+ 1x magnetické)
.86 Diamantový brúsny valec 75mm Ø, H= 50mm, s 7 rôznymi valcami žula, zrno 40/50 a 80/100 galvanické, zrno 400,800,1500,3000, pulir, upínací tŕň R1/2
.66 profilová fréza a brúsny nástroj, pre polkruh 3cm, pre žulu a mramor, k spracovaniu jednej 3cm hrany na polprofil, 2 hranná profilová fréza s kopírovacím krúžkom, ručný pad, ručný pad filc a 1kg pasty, adaptér na R1/2
.69 okružný rezač, rozsah vŕtania 200- 600mm, s prestaviteľným segmentom, kruh centrovacieho zariadenia vonkajšieho segmentu a strediaceho kolíka
.13 rýchloobežné vreteno pre prstofrézovacie práce, zodpovedajúce otáčky budú dosiahnuté pri prstovej fréze rýchloobežným vretenom s disponibinými otáčkami od 1000-10000/min, tŕň R1/2 s kužeľom
.61 stopková fréza Ø16 žula , tŕň R1/2 s kužeľom

Stôl- varianty pre kĺbové rameno – frézovací stroj GLA-F

.11 pojazdný univerzálny stôl 1x2,5m, 0,6m vysoký
Pre práce na pomníkoch, kuchynských platniach, umývacích stolov, s prestaviteľnou a sklopiteľnou doskou, doska je pripravená k prijatiu pneumatického dvíhacieho zariadenia s otočným tanierom(poz. 11.9) presunutie stola v rukách k lepšej pozícii obrobku o 1,5 až 3m na koľaji

.11.7 pojazdný pracovný stôl 1x2,5m 0,6m vysoký
Pre práce na pomníkoch, kuchynských platniach, umývacích stolov, s pevnou doskou, doska je pripravená k prijatiu pneumatického dvíhacieho zariadenia s otočným tanierom(poz. 11.9) presunutie stola v rukách k lepšej pozícii obrobku o 1,5 až 3m na koľaji

.11.4 stacionárny univerzálny stôl 1x2,5m, 0,6m vysoký
Pre práce na pomníkoch, kuchynských platniach, umývacích stolov, s pevnou doskou, doska je pripravená k prijatiu pneumatického dvíhacieho zariadenia s otočným tanierom(poz. 11.9)

.11.8 stacionárny pracovný stôl 1x2,5, 0,6m vysoký
Pre práce na pomníkoch, kuchynských platniach, umývacích stolov, s pevnou doskou, doska je pripravená k prijatiu pneumatického dvíhacieho zariadenia s otočným tanierom(poz. 11.9)

.11.82 stacionárny pracovný stôl 1x1,5m 0,6m vysoký

Pre práce na pomníkoch, kuchynských platniach, umývacích stolov, s pevnou doskou, doska je pripravená k prijatiu pneumatického dvíhacieho zariadenia s otočným tanierom(poz. 11.9)

.11.9 pneumatický dvíhací systém s otočným tanierom, k voľnému dvíhaniu a následnému otáčaniu, postup dvíhania pneumatický

.12 motorický otočný stôl, dlažba upevnená nad pneumatickým cylindrom, pojazdný na koľajnici, minimálny priemer obrobku 230mm

.13.1 umelá látka ako podklad na dielo , 50x30x1000 4 ks – 1 set

.13.2 umelá látka ako podklad na dielo , 100x80x1000 4ks- 1 set

.13.3 obrobok - rýchloupínací prvok , výška 250mm, 4ks- 1 set

.13.3 zdvih- prevodovka k vyladeniu uhla natočenia univerzálneho stola


Stroj doplňujúceho agregátu a držiek nástroja je stále zdokonaľovaný podľa rastúcich požiadaviek užívateľov. Preto je možné, že prospekty nie sú už najnovšie. Zásadne dodávame vždy najnovšiu technickú alternatívu k spokojnosti zákazníka.

Ako alternatívu k nášmu stroju na spracovanie povrchu ponúkame náš GLA 2S.

Kĺbové rameno GLA

Normalizované vyhotovenie so stĺpom
Motorický vysokoprestaviteľný vykladač: 900mm
Dĺžka vykladača: 2x1100mm
Výškovonastaviteľné brúsne vreteno: 130mm
Otáčky vretena brúsneho kotúča: 310/460 min
Motor brúsky: 3,3/4,9 kW

Cena : základný stroj bez brúsneho vretena ( napr. Brúsneho taniera)

 

ITYS - sortiment na opracovanie a údržbu kameňa, násroje a náradie pre kamenárov